1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άτομα άνω των 18 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
 2. Από το διαγωνισμό εξαιρείται το προσωπικό της Cablenet και συγγενείς πρώτου βαθμού.
 3. Ο διαγωνισμός διεξάγεται στο microsite της Cablenet στο https://competitions.cablenet.com.cy/
 4. Διάρκεια διαγωνισμού: dd/mm/yy από τις xxxx έως και τις xxx.
 5. Η κλήρωση θα γίνει την day, dd/mm/yy.
 6. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας νικητής ο οποίος θα κερδίσει ......
 7. Ο νικητή θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο που έχει παρέχει κατά τη διαδικασία της συμμετοχής του/της στο διαγωνισμό για τη διευθέτηση παραλαβής του δώρου.
 8. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην κλήση από την Cablenet ή/και δεν αποδεχθεί το δώρο σε διάστημα 24 ωρών, αυτό θα επανακληρωθεί.
 9. Ο νικητής δεν μπορεί να ανταλλάξει το δώρο του με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε άλλες Υπηρεσίες ή με ανταλλαγή με άλλες Υπηρεσίες.
 10. Για την παραλαβή του δώρου, ενδέχεται να ζητηθεί αποδεικτικό ταυτότητας.
 11. Με την συμμετοχή στον εν λόγω Διαγωνισμό, ο συνδρομητής δηλώνει υπεύθυνα ότι δίνει τη συγκατάθεση του, για επικοινωνία για σκοπούς Μάρκετινγκ, μέσω τηλεφώνου, μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ο συνδρομητής μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεση του, ανά πάσα στιγμή, αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε κατάστημά Cablenet ή μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Cablenet καλώντας στο 130.
 12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων.
Ευχαριστούμε!
Μπήκες στην κλήρωση για ....